Global searching is not enabled.
Skip to main content

3 Courses

English A1-A2 Cambridge
Tiếng Anh Công sở / Chuyên ngành
Preview Course

Tiếng Anh Công sở / Chuyên ngành

English A1-A2 Cambridge

Khóa học A2-B1 hỗ trợ Giáo trình Quốc tế "Solutions Elementary 2nd Edition" và áp dụng phương thức dạy học tiên tiến nhất hiện nay: Phối kết hợp (Blended Learning): Trực tiếp-Trực tuyến giúp học viên thi đạt chứng chỉ Quốc tế KET của Cambridge hoặc chuẩn ngoại ngữ A2 tại Việt Nam.

English A2-B1 Cambridge
Tiếng Anh Công sở / Chuyên ngành
Preview Course

Teacher: StudyGoodEnglish.com Admin

English A2-B1 Cambridge

Khóa học A2-B1 hỗ trợ Giáo trình Quốc tế "Solutions Pre-intermediate 2nd Edition" và áp dụng phương thức dạy học tiên tiến nhất hiện nay: Phối kết hợp (Blended Learning): Trực tiếp-Trực tuyến giúp học viên thi đạt chứng chỉ Quốc tế PET của Cambridge hoặc chuẩn ngoại ngữ A2-B1 tại Việt Nam.

English B1 Cambridge
Tiếng Anh Công sở / Chuyên ngành
Preview Course

Tiếng Anh Công sở / Chuyên ngành

English B1 Cambridge

Khóa học B1 hỗ trợ Giáo trình Quốc tế "Solutions Intermediate 2nd Edition" và áp dụng phương thức dạy học Kết hợp "Trực tiếp-Trực tuyến" tiên tiến sẽ giúp học viên giao tiếp, Nghe-Nói và Đọc-Viết tốt trong môi trường sử dụng Tiếng Anh và thi đạt chứng chỉ Quốc tế FCE Cambridge hoặc chuẩn B1 Việt Nam.