Câu hỏi thường gặp - FAQ

Tôi muốn đăng nhập vào khóa học thì làm như thế nào?

 
studygoodenglish-picture
Tôi muốn đăng nhập vào khóa học thì làm như thế nào?
by Admin StudyGoodEnglish - Sunday, 12 October 2014, 4:33 PM
 

Để đăng nhập vào khóa học bạn đã mua tài khoản, bạn cần thực hiện 03 bước sau:

Bước 1: Bấm nút Đăng nhập (góc gần trên cùng, tay phải).

Bước 2: Nhập tên ký danh (tên người dùng - username) và Mật khẩu (password) được cung cấp cho bạn khi bạn mua tài khoản. Bạn sẽ thấy ngay "Khóa học của tôi" - "Tên khóa học" (Cuối màn hình) Nhớ kéo màn hình xuống dưới cùng.

Bước 3: Bấm chuột vào Khóa học trên màn hình để bắt đầu học tập với StudyGoodEnglish.com.

 Lưu ý: Khi đăng nhập, phải dùng chế độ gõ bàn phím không dấu (hoặc chế độ gõ tiếng Anh).