Câu hỏi thường gặp - FAQ

Nếu bạn có bất kỳ Câu hỏi gì, bạn có thể tìm được câu Trả lời sẵn có dưới đây nhanh chóng. Cuối cùng, nếu vẫn không tìm được câu trả lời, hoặc có câu hỏi khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: studygoodenglish@gmail.com. Cám ơn bạn đã quan tâm.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Làm thế nào để mua tài khoản một khóa học tôi cần trên StudyGoodEnglish.com? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Wed, 4 Oct 2017, 8:35 AM
Tôi muốn học thử các khóa học của StudyGoodEnglish.com được không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 4:55 PM
Tôi muốn đăng nhập vào khóa học thì làm như thế nào? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 4:33 PM
Vì sao tôi đã có tài khoản nhưng không đăng nhập được vào khóa học? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 4:30 PM
Tại sao tôi đã đăng nhập rồi nhưng không thấy khóa học mà mình đã mua tài khoản ở đâu? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 4:25 PM
Tôi lỡ quên hoặ làm mất Tên ký danh (Username) / Mật khẩu (Password), làm sao khôi phục lại Tên ký danh / Mật khẩu của mình? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 4:24 PM
Tôi muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân (thay đổi địa chỉ email…) trên khóa học thì làm thế nào? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 4:14 PM
Làm thế nào để học hiệu quả trên StudyGoodEnglish.com? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:53 PM
Tôi có thể cho người khác sử dụng tài khoản của mình được không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:51 PM
Nếu tôi cho người khác sử dụng tài khoản của mình, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm gì? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:50 PM
Tôi có thể xin rút học phí lại sau khi đã mua tài khoản được không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:49 PM
Nếu tôi không hài lòng với khóa học trên StudyGoodEnglish.com, tôi có được hoàn trả học phí không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:48 PM
Tôi có nên tin cậy vào các khóa học trên StudyGoodEnglish.com không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:47 PM
Nếu kết quả thi của tôi không đạt như mong muốn, tôi có được hoàn trả học phí không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:44 PM
Tôi đã mua tài khoản cho một khóa học nhưng vì lý do nào đó, tôi không học, tôi có thể trả lại tài khoản và yêu cầu hoàn lại học phí được không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:42 PM
Tôi đã vào học một khóa học một thời gian, nhưng sau đó tôi không học đều hoặc thường xuyên. Đến khi tài khoản hết hạn, tôi có thể học tiếp được không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:42 PM
Nếu muốn góp ý hoặc phàn nàn, tôi có thể liên lạc với ai và góp ý như thế nào? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:41 PM
Tôi có thể tải các tài liệu trên StudyGoodEnglish.com về máy của mình được không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:40 PM
Tôi có thể in ấn các tài liệu trên StudyGoodEnglish.com được không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:39 PM
Tôi có thể sử dụng tài liệu của StudyGoodEnglish.com để giảng dạy lại hoặc phát hành được không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:37 PM
Tôi muốn hợp tác với StudyGoodEnglish.com có được không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:36 PM
Học ở trên mạng có hiệu quả không? studygoodenglish-pictureAdmin StudyGoodEnglish 0 Admin StudyGoodEnglish
Sun, 12 Oct 2014, 3:35 PM