Điều kiện Hoàn trả học phí

Chúng tôi cam kết hoàn trả học phí (tối đa 100%) cho bạn trong thời gian 01 tuần làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn trả học phí từ phía bạn.

Bạn cần đọc và hiểu rõ điều kiện được hoàn trả học phí sau đây:

1. Bạn chưa truy cập khóa học sau khi đã được cung cấp ký danh (username), mật khẩu (password) hoặc các thông tin khác để đăng nhập khóa học ấy.

2. Bạn chưa hề truy cập bất cứ bài học, bài giảng hoặc bài tập nào trong khóa học mà bạn đã nộp học phí.

3. Bạn không thể đăng nhập được vì lỗi dịch vụ hoặc lỗi hệ thống mạng của chúng tôi.

4. Bạn phải chịu phí hoàn trả theo quy định chung của ngân hàng hoặc dịch vụ bưu điện mà bạn sử dụng để mua tài khoản của chúng tôi. Cụ thể:

4.1. Nếu bạn mua học phí bằng chuyển khoản qua ngân hàng (bạn đến ngân hàng để chuyển và có giấy xác nhận / biên lai của ngân hàng) hoặc chuyển tiền qua ATM, bạn được hoàn trả 100% học phí (Bạn không chịu phí gì).

4.2. Nếu bạn chuyển tiền qua Thẻ cào điện thoại hoặc qua Internet Banking, thông thường quy định của bưu điện và ngân hàng thu phí 20%. Do vậy, chúng tôi sẽ hoàn trả bạn 80% học phí mà bạn đã nộp.

5. Bạn không vi phạm các quy định của chúng tôi trong các mục dưới đây:

Bạn yên tâm. Chúng tôi phục vụ các bạn chu đáo và tận tâm như cách bạn phục vụ chúng tôi trong lĩnh vực của bạn.

Cám ơn bạn.

Last modified: Monday, 18 August 2014, 8:45 AM