Hướng dẫn Sắp xếp TKB học qua mạng

Cách phân bố thời khóa biểu và Sử dụng tài liệu học tập của khóa học

Các khóa học của StudyGoodEnglish.com luôn luôn mở cho bạn 24/24 giờ. Bạn nên học đều đặn 2 – 3 ngày / unit. Thời gian học trong ngày do bạn tự linh động. Tuy nhiên, với chương trình có giáo viên hướng dẫn và thời gian học, bạn nên tuân thủ Lịch trình hàng tuần của giáo viên và cơ sở đào tạo.

Bạn nên học theo thứ tự các bài (Unit), các mục như trên màn hình khóa học của bạn. Không nên học “nhảy cóc”, hoặc làm lướt qua hết các đề / các bài học chỉ để tò mò hoặc khám phá chương trình.

Mỗi lần học, bạn nên làm trọn vẹn 01 phần của bài học hoặc tốt nhất là 01 bài. Bạn có thể chia ngày học ra làm nhiều lần. Mỗi lần nên ít nhất là 30 phút thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Để tránh phụ thuộc vào đường truyền Internet, trong khi học trên StudyGoodEnglish.com bạn nên ghi chú lại những điểm quan trọng trong từng Unit hoặc Exercise vào vở, dùng bút ghi lại các từ ngữ mới trong bài học để dễ dàng ôn tập lại.

Lưu ý: Học online không có nghĩa là không cần ghi chú.

Hãy nhớ nguyên tắc sau: "Sau một buổi học, nếu bạn không ghi chú được vào vở cá nhân của mình tối thiểu 3 thành ngữ, 5 từ vựng mới và 1 điểm ngữ pháp quan trọng thì buổi học đó chưa thành công."

StudyGoodEnglish.com cũng bổ sung: "Sau mỗi buổi học, nếu bạn không chi chú lại vào vở cá nhân của mình những câu từng làm sai để sau đó làm lại, thì buổi học đó cũng chưa hiệu quả."

Với những bạn học chương trình A1-B2 (Chuẩn Châu Âu) theo phương thức Blended Learning (Kết hợp học tại lớp và học với phần mềm trên StudyGoodEnglish.com), bạn nên mua thêm sách in tương ứng với giáo trình điện tử và nên học song song như sau: Trước hết, bạn nên làm bài tập trên sách in. Sau đó, vào chương trình online để làm lại. Như vậy, bạn sẽ vừa được học củng cố lại, vừa được máy báo đáp án.

Với các bạn học Chương trình Luyện Thi Tốt nghiệp THPT-Đại học khối D, A1, bạn nên kết hợp học trên máy kèm với hệ thống sách vở để ghi chú lại các câu từng làm sai, xác định các câu từng làm sai thuộc dạng bài nào hoặc chuyên đề nào để tiếp tục ôn tập kỹ hơn.

Các khóa học của StudyGoodEnglish.com rất đa dạng. Nếu bạn tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động học tập trong chương trình, chắc chắn bạn sẽ đạt điểm cao.

Last modified: Wednesday, 16 March 2016, 2:16 PM