Hướng dẫn làm bài kiểm tra-thi trực tuyến

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI VÀ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

Hệ thống StudyGoodEnglish cung cấp cho học viên các phần mềm kiểm tra và thi trực tuyến rất hữu ích và tiện lợi.

Chỉ cần thực hiện theo chỉ dẫn và các nút hiển thị trên màn hình, bạn có thể sử dụng phần mềm để học tốt tiếng Anh.

Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả hơn, vui lòng chú ý hướng dẫn dưới đây:

1. Để bắt đầu làm bài:

Bước 1. Bấm vào nút “Attempt Quiz Now / Bắt đầu kiểm tra”. Xem hình:

attemp-quiz-en-vn

   

Bước 2. Bấm tiếp vào nút “Start Attempt” để mở bài thi và phần mềm bắt đầu tính giờ làm bài. Xem hình:

2-start-attempt

   

2. Để trả lời câu hỏi:

Bấm vào nút kế bên các tùy chọn (với các câu trắc nghiệm) hoặc gõ đáp án vào các ô trả lời (với các câu dạng tự luận). Hệ thống sẽ tự động lưu kết quả các câu bạn đã làm.

3-answer-question

   

3. Để kết thúc bài thi và nộp bài:

Bước 1. Sau khi làm bài xong, bấm nút "Finish attempt" (phía phải, cuối màn hình) để kết thúc bài làm.

4-finish-attempt

   

Bước 2. Nộp bài bằng cách bấm vào nút "Submit all and finish / Nộp bài và kết thúc". Xem hình:

5-submit-finish

   

Hệ thống rất cẩn thận nên sẽ  có một bảng Xác nhận (Confirmation) nữa. Nếu bạn vẫn quyết định nộp bài, bấm nút “Submit all and finish / Nộp bài và kết thúc”. Xem hình:

6-confirmation

   

Sau vài giây xử lý, màn hình sẽ xuất hiện bảng thông báo kết quả điểm số và đáp án.

Sau khi nộp bài, có thể xem ngay tóm tắt điểm số và tình trạng làm bài:

7-task-result-summary

   

Sau khi nộp bài, bạn cũng có thể thấy Giao diện kết quả chi tiết

- Dấu Tick (V) màu xanh báo đáp án đúng; Dấu chéo màu đỏ báo đáp án sai;

- Bên dưới mỗi câu hỏi là chi tiết số điểm đạt được và đáp án chính xác.

Để biết chi tiết đáp án nào sai, rê con trỏ vào nút có dấu chéo màu đỏ. Xem hình:

8-view-answer-key

   

Để kết thúc việc xem lại (review) đáp án, bấm nút “Finish review”. Xem hình:

9-finish-review

   

Để làm lại bài tập, bấm nút “Re-attempt Quiz / Thực hiện lại đề thi

Xem hình:

10-reattempt-quiz

   

   

Kinh nghiệm làm bài thi trực tuyến

1. Gõ đáp áp đúng theo quy tắc dấu câu thông thường (Quy tắc viết chữ In Hoa, chữ thường, dấu câu); nếu không, máy sẽ không chấm câu trả lời của bạn.

2. Hầu hết các câu hỏi trả lời bài Đọc hiểu là câu trả lời ngắn. Bạn không nên gõ đáp án dài quá năm (05) từ. Một số câu hỏi yêu cầu trả lời với số lượng từ nhất định, bạn cần chú ý số lượng từ trong câu trả lời khi gõ đáp án.

3. Nên chuyển bàn phím sang chế độ gõ tiếng Anh khi làm bài trực tuyến.

4. Độ dài của ô trống để gõ đáp án cũng tương ứng với độ dài của đáp án bạn cần gõ (Nếu ô ngắn thì gõ ít từ, nếu ô trả lời càng dài, thì gõ càng nhiều số lượng từ hơn). Xem hình dưới.

11-kinhnghiem-answer-length

   

Chúc bạn làm thành công và học tốt tiếng Anh trên hệ thống StudyGoodEnglish.

   

   

Last modified: Friday, 10 August 2018, 3:35 PM