Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA STUDYGOODENGLISH.COM

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích thu thập thông tin:

Quy trình đăng ký của chúng tôi yêu cầu một địa chỉ email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (Tên đăng nhập) và Mật khẩu cũng như các thông tin khác được chỉ rõ tại mẫu Đăng ký (Trên trang đăng nhập). Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp

i) Được quy định khác trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này;

ii) Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu;

iii) Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

iv) Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp;

v) Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Chính sách Bảo vệ Riêng tưQuy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình;

vi) Website này được cung cấp chính thức bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này. Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên các website của chúng tôi để truy cập các website khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Phạm vi thu thập thông tin:

Phạm vi thu thập thông tin người dùng bao gồm: một địa chỉ email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (Tên đăng nhập) và Mật khẩu cũng như các thông tin khác được chỉ rõ tại mẫu Đăng ký. Việc cung cấp chính xác những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Vui lòng lưu ý rằng Tên đăng nhập, email, và những thông tin bạn cung cấp có thể xuất hiện trên website www.StudyGoodEnglish.com.

Cũng giống như nhiều website khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie.

 

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Với một số dịch vụ StudyGoodEnglish.com yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính.

Chúng tôi có thể sẽ sử dụng các địa chỉ thư điện tử và thư bưu chính để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trên StudyGoodEnglish.com, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác). Chúng tôi duy trì chính sách "Không Spam" và không chia sẻ, bán hay để lọt email của các bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn.

Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin tương ứng với thời gian của khóa học mà người dùng đăng ký học và sử dụng.

Thời gian của các khóa học trên StudyGoodEnglish.com từ 2 tháng đến tối đa là 1 năm. Sau khi khóa học mà người dùng đăng ký học và cung cấp thông tin, thông tin của người dùng sẽ được xóa trong vòng 15 ngày kể từ ngày người dùng hết hạn sử dụng tài khoản của khóa học.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

344 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

StudyGoodEnglish.com cung cấp tính năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân thông qua trang thay đổi thông tin cá nhân riêng của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn bằng cách liên lạc với quản trị. Nội dung hoặc các dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi không nằm trong tài khoản cá nhân của bạn, chẳng hạn các bài viết (post) trên diễn dàn có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa.

 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

StudyGoodEnglish.com tôn trọng và cố gắng tối đa để bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là "Dữ liệu") có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi.

 

7. Các Quy định về thay đổi điều khoản, bảo vệ thông tin

a. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên website của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ email mà bạn đã cung cấp và được đặt trong thiết lập người dùng của bạn.

b. Từ chối bảo đảm

Mặc dù Chính sách Bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

c. Sự đồng ý của bạn

Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của StudyGoodEnglish.com. Khi sử dụng dịch vụ của StudyGoodEnglish.com, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách Bảo vệ Riêng tư này.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo vệ sự Riêng tư, vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ: lienhe@studygoodenglish.com hoặc studygoodenglish@gmail.com để liên hệ với quản trị website.

Last modified: Wednesday, 21 October 2015, 10:28 AM