Skip to main content

Site blog

Phương pháp dạy & học ngoại ngữ hiệu quả

8 bước học Tiếng Anh hiệu quả theo phương pháp hiện đại Học viên cần đọc kỹ để học đúng - Giáo viên ứng dụng để dạy hay Chi tiết: Quy trình 08 bước để học nhanh và vượt trội ...

Khó khăn của người học tiếng Anh và Giải pháp hiệu quả

KHÓ KHĂN CỦA BẠN VÀ GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ Bạn phân vân: Tôi không có môi trường và công cụ để tự học. Thao tác để học kỹ năng Nghe tốn nhiều thời gian (bỏ đĩa CD/USB vào máy, tìm cho được đoạn nghe đúng bài cần luyện, mất th...

Vì sao học tiếng Anh với StudyGoodEnglish lại vượt trội?

11 LỢI ÍCH DẠY HỌC TIẾNG ANH Theo Phương pháp hiện đại Blended Learning (Kết hợp Trực tiếp – Trực tuyến) 1. Tần suất phải đến lớp học trực tiếp ít hơn. Thường chỉ bằng 1/3 số buổi cần đến lớp so với phương thứ...

Tư vấn cách chọn nơi để học tiếng Anh hiệu quả

Để chọn trung tâm hoặc thầy cô dạy tiếng Anh hiệu quả, nên dựa vào các tiêu chí sau: 1. Phương pháp dạy học có thực sự hiện đại và phù hợp với đặc thù ngoại ngữ hay không:   Hiện nay, Trung tâm hoặc giáo viên tốt phải...