Skip to main content

7 Courses

Tiếng Anh Lớp 6
Tiếng Anh Lớp 6 - 12
Preview Course

Tiếng Anh Lớp 6 - 12

Tiếng Anh Lớp 6

Giáo trình chuẩn của Oxford phù hợp học sinh từ Lớp 6 - giúp đạt cận chuẩn A1 Châu Âu chỉ sau 09 tháng học; Có phần mềm online 24/7.  Học phí: Chỉ 549.000 đ / tài khoản.


Tiếng Anh Lớp 6 - 12
Preview Course

Tiếng Anh Lớp 6 - 12

Tiếng Anh Lớp 7

Sau khóa học, học sinh lớp 7 sẽ đạt A1 (VN); Cận KET Quốc tế hoặc IELTS 4.0

Khóa học theo Giáo trình chuẩn của Oxford; Có phần mềm online 24/7.

Học phí: Chỉ 549.000 đ / tài khoản.


Tiếng Anh Lớp 8
Tiếng Anh Lớp 6 - 12
Preview Course

Tiếng Anh Lớp 6 - 12

Tiếng Anh Lớp 8

Sau khóa học, học sinh lớp 8 sẽ đạt A2 (Chuẩn THCS VN); Đạt KET Quốc tế hoặc IELTS 4.5.

Khóa học theo Giáo trình chuẩn của Oxford; Có phần mềm online 24/7.

Học phí: Chỉ 549.000 đ / tài khoản.


Tiếng Anh Lớp 6 - 12
Preview Course

Tiếng Anh Lớp 6 - 12

Tiếng Anh Lớp 9

Sau khóa học, học sinh lớp 9 sẽ  đạt cận B1 (Vượt chuẩn Lớp 9 VN); Cận PET Quốc tế hoặc IELTS 4.5-5.0.

Học phí: Chỉ 549.000 đ / tài khoản.

Tiếng Anh Lớp 10
Tiếng Anh Lớp 6 - 12
Preview Course

Tiếng Anh Lớp 6 - 12

Tiếng Anh Lớp 10

Sau khóa học, học sinh lớp 10 sẽ đạt Cận B1 (tương đương IELTS 4.5).

Khóa học theo Giáo trình chuẩn của Oxford; Có phần mềm online 24/7.

Học phí: Chỉ 549.000 đ / tài khoản.

Tiếng Anh Lớp 11
Tiếng Anh Lớp 6 - 12
Preview Course

Tiếng Anh Lớp 6 - 12

Tiếng Anh Lớp 11

Sau khóa học, học sinh lớp 11 sẽ đạt B1 (tương đương IELTS 5.0).

Khóa học theo Giáo trình chuẩn của Oxford; Có phần mềm online 24/7.

Học phí: Chỉ 549.000 đ / tài khoản.

Tiếng Anh Lớp 6 - 12
Preview Course

Tiếng Anh Lớp 6 - 12

Tiếng Anh Lớp 12

Sau khóa học, học sinh lớp 12 sẽ đạt Cận B2 (tương đương IELTS 5.5).

Khóa học theo Giáo trình chuẩn của Oxford; Có phần mềm online 24/7.

Học phí: Chỉ 549.000 đ / tài khoản.