Skip to main content

Mô tả sự kiện

Cập nhật phương pháp và công nghệ mới nhất trong đào tạo ngoại ngữ.

Hỗ trợ giáo viên, học sinh và phụ huynh lựa chọn chương trình học, ứng dụng phương tiện hiện đại trong dạy và học.

Nội dung chính

  • Trình bày đề dẫn của chuyên gia dạy-học tiếng Anh.

  • Demo chương trình dạy-học tiếng Anh hiệu quả.

  • Hướng dẫn chọn chương trình học phù hợp với từng đối tượng học sinh.