Skip to main content

6 Courses

Tiếng Anh A1-A2 Chuẩn Châu Âu
Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1
Preview Course

Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1

Tiếng Anh A1-A2 Chuẩn Châu Âu

Khóa học A1-A2 hỗ trợ Giáo trình Quốc tế "Solutions Elementary 2nd Edition" và áp dụng phương thức dạy học tiên tiến nhất hiện nay: Phối kết hợp (Blended Learning): Trực tiếp-Trực tuyến giúp học viên thi đạt chứng chỉ Quốc tế KET của Cambridge hoặc chuẩn ngoại ngữ A2 tại Việt Nam.

Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1
Preview Course

Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1

Tiếng Anh A2-B1 Chuẩn Châu Âu

Khóa học A2-B1 hỗ trợ Giáo trình Quốc tế "Solutions Pre-intermediate 2nd Edition" và áp dụng phương thức dạy học tiên tiến nhất hiện nay: Phối kết hợp (Blended Learning): Trực tiếp-Trực tuyến giúp học viên thi đạt chứng chỉ Quốc tế PET của Cambridge hoặc chuẩn ngoại ngữ A2-B1 tại Việt Nam.

Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1
Preview Course

Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1

Tiếng Anh B1 Chuẩn Châu Âu

Khóa học Tiếng Anh tổng quát cấp độ B1, Chuẩn Châu Âu theo giáo trình quốc tế của Oxford.

Khóa học này áp dụng phương thức dạy học phối kết hợp (Blended Learning): Trực tiếp-Trực tuyến hiện đại và hiệu quả nhất trong đào tạo ngoại ngữ trên thế giới. Học viên sẽ giao tiếp Nghe-Nói thành công và Đọc-Viết tốt trong công việc có sử dụng Tiếng Anh. Sau khóa học này, học viên có thể thi đạt chứng chỉ Quốc tế FCE của Cambridge hoặc chuẩn ngoại ngữ B1 Châu Âu, (Cấp độ 3 tại Việt Nam).

Tiếng Anh B2 Chuẩn Châu Âu
Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1
Preview Course

Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1

Tiếng Anh B2 Chuẩn Châu Âu

Khóa học B2 hỗ trợ Giáo trình Quốc tế "Solutions Upper-intermediate 2nd Edition" và áp dụng phương thức dạy học tiên tiến nhất hiện nay: Phối kết hợp (Blended Learning): Trực tiếp-Trực tuyến giúp học viên thi đạt chứng chỉ Quốc tế FCE của Cambridge hoặc chuẩn ngoại ngữ B2 tại Việt Nam.

Tiếng Anh C1 Chuẩn Châu Âu
Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1
Preview Course

Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1

Tiếng Anh C1 Chuẩn Châu Âu

Khóa học C1 hỗ trợ Giáo trình Quốc tế "Solutions Advanced 2nd Edition" và áp dụng phương thức dạy học tiên tiến nhất hiện nay: Phối kết hợp (Blended Learning): Trực tiếp-Trực tuyến giúp học viên thi đạt chứng chỉ Quốc tế CAE của Cambridge hoặc chuẩn ngoại ngữ C1 tại Việt Nam.

Luyện Phát Âm chuẩn
Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1
Preview Course

Tiếng Anh Giao tiếp và Chuẩn A1-C1

Luyện Phát Âm chuẩn

Khóa học Luyện Phát âm chuẩn.