Skip to main content

6 Courses

Luyện thi THPT-ĐH Khối D, A
Preview Course

Teacher: manager Trương Minh Quốc

Luyện thi Tốt nghiệp-Đại học - Khóa 1

Khóa 1, chương trình Luyện thi Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông và Tuyển sinh Đại học môn Tiếng Anh.

Đặc sắc, chất lượng do các Giảng viên giỏi Đại học và Giáo viên tiếng Anh tuyển chọn biên soạn.

Luyện thi THPT-ĐH Khối D, A
Preview Course

Teacher: manager Trương Minh Quốc

Luyện thi Tốt nghiệp-Đại học Khóa 2

Khóa 2, Chương trình luyện thi Tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh Đại học chất lượng cao của StudyGoodEnglish.com.

Luyện thi THPT-ĐH Khối D, A
Preview Course

Teacher: manager Trương Minh Quốc

Luyện thi Tốt nghiệp-Đại học Khóa 3

Khóa 3, Chương trình luyện thi Tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh Đại học chất lượng cao của StudyGoodEnglish.com.

Luyện thi Tốt nghiệp-Đại học Khóa 4
Luyện thi THPT-ĐH Khối D, A
Preview Course

Teacher: manager Trương Minh Quốc

Luyện thi Tốt nghiệp-Đại học Khóa 4

Khóa 4, Chương trình Luyện thi Tốt nghiệp THPT - Đại học chất lượng cao của StudyGoodEnglish.com.

Luyện thi Tốt nghiệp-Đại học Khóa 5
Luyện thi THPT-ĐH Khối D, A
Preview Course

Teacher: manager Trương Minh Quốc

Luyện thi Tốt nghiệp-Đại học Khóa 5

Khóa 5, Chương trình Luyện thi Tốt nghiệp-Đại học chất lượng cao của StudyGoodEnglish.com.

Luyện thi THPT-ĐH Khối D, A
Preview Course

Teacher: manager Trương Minh Quốc

Luyện thi Tốt nghiệp-Đại học Cấp tốc

Khóa Cấp tốc Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT-Luyện thi Đại học (Khối D, A1 - môn Tiếng Anh) giúp các bạn nắm vững tất cả kỹ năng và trọng điểm để có thể đạt kết quả cao chỉ trong 2 tháng học ôn online.