Skip to main content

2 Courses

Tiếng Anh Chuyên Ngành (ESP)
Preview Course

Tiếng Anh Chuyên Ngành (ESP)

English for Tourism

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành du lịch với môi trường tiếng tận nhà 24/7 và giáo trình đặc sắc của Oxford sẽ giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng và du khách cực ấn tượng.

Viết Tiếng Anh A-Z
Tiếng Anh Chuyên Ngành (ESP)
Preview Course

Tiếng Anh Chuyên Ngành (ESP)

Viết Tiếng Anh A-Z

Khóa học và luyện Kỹ năng Viết Tiếng Anh với tất cả các dạng: Viết Luận, Thư tín, Mô tả, Tin tức, Truyện kể, Bình luận-đánh giá, Báo cáo công việc, Dự án...vô cùng hữu ích cho tất cả người học tiếng Anh.